Co se děje v kraji

Krajská rada

Krajské akce

Krajské weby

Kategorie: O skautingu

Pro koho je Junák?

Pro koho je Junák?Pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Junák staví před každého cestu vlastního osobního rozvoje, pomáhá a pobízí k zdokonalování vlastních schopností a dovedností.

Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí.

Jsou to:

Vlčata a světlušky (věk 6-10 let) 
Skauti a skautky (věk 11-15 let) 
Roveři a rangers (věk nad 15 let) 
Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná.

Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Vlčata a světlušky, které jsou velmi hravé a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

Nejbližší akce